Κανόνες

 • Το ελληνικό σκέλος του διαγωνισμού λαμβάνει χώρα το Νοέμβριο του 2015. Μόνο οι εικόνες που θα έχουν ανεβεί αυτό το μήνα στο Wikimedia Commons, θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να έχουν δημιουργηθεί αυτό το μήνα.
 • Οι εικόνες φορτώνονται σε μία από τις πέντε κατηγορίες:
  • άνθρωποι στην Επιστήμη
  • μικροσκοπία
  • μη φωτογραφικές εικόνες
  • σύνολα εικόνων
  • γενική κατηγορία
 • Αυτό που κάνει τη φωτογραφία να βοηθάει την έρευνα, είναι η καλή και λεπτομερής εξήγηση. Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή τουλάχιστον στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Εξηγήστε τι φαίνεται στη φωτογραφία, πώς και πού έγινε, και που θα πρέπει να δώσουμε προσοχή.
 • Όλοι, εκτός από τα μέλη της επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Ο αριθμός των εικόνων που μπορεί να μεταφορτώσει ένα άτομο δεν είναι περιορισμένος.
 • Το πρόσωπο που ανεβάζει την εικόνα πρέπει να είναι επίσης ο δημιουργός της. Μπορείτε να φορτώσετε μόνο εικόνες που δημιουργήσατε οι ίδιοι, ή είστε ένας από τους συνδημιουργούς της εικόνας. Στην τελευταία περίπτωση, θα πρέπει να απαριθμήσετε όλους τους συνεργάτες σας. Μην χρησιμοποιήσετε εργασίες άλλων ανθρώπων.
 • Οι εικόνες πρέπει να φορτωθούν υπό τους όρους της άδειας CC BY-SA.
 • Ο διαγωνισμός δεν περιορίζεται στις “κλασικές φωτογραφίες” διότι οι επιστημονικές εικόνες μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου και προέλευσης. Δεχόμαστε ακόμη και εικόνες υπολογιστή και εικονογραφήσεις. Γνωρίζουμε επίσης ότι σαφή όρια για τις διάφορες κατηγορίες σχεδόν αδύνατα. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν θεματικά συνδεδεμένες εικόνες ως κολάζ εικόνων, που κάθε κολάζ θα συμμετέχει στο διαγωνισμό ως μία εικόνα, και που θα μπορεί να διαγωνίζεται για κάθε βραβείο.
 • Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 megapixels σε μέγεθος, αν είναι δυνατόν, με εξαίρεση τις εικόνες μικροσκοπίου και όσες παράγονται από υπολογιστές. Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος της εικόνας – τόσο το καλύτερο. Η επιθυμητή μορφή εικόνας από υπολογιστές -*.png, για φωτογραφίες -*.jpg, για διανυσματικά αρχεία -*.svg, για τα αρχεία βίντεο – *.ogg (ίσως μπορείτε να ανεβάσετε διαφορετικές εκδόσεις των αρχείων που υποστηρίζει ο οδηγός).