Κριτές

Οι κριτές που θα βαθμολογήσουν τις φωτογραφίες που φορτώθηκαν στα Wikimedia Commons για το ελληνικό μέρος του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Επιστημονικής Φωτογραφίας είναι:

  1. Χρήστος Μάρκου,  Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο
    Πυρηνικής Φυσικής στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ερασιτέχνης φωτογράφος
  2. Κόκκος Κυριάκος, Φωτογράφος και έφορος στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία
  3. Αλεξάνδρα Αθανασιάδου, Υπεύθυνη καλλιτεχνικού σχεδιασμού και διεθνών σχέσεων του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
  4. Scott Henry,  Online Director Marin Independent Journal
  5. Ariel Glenn, WMF staff & ερασιτέχνης φωτογράφος
  6. C messier, Διαχειριστής στη Βικιπαίδεια (el.wp) και συνεισφέρων σε εικόνες ποιότητας στα Κοινά
  7. Badseed, Διαχειριστής στη Βικιπαίδεια (el.wp) και στα Κοινά