Κατηγορίες

Αυτός ο διαγωνισμός έχει 5 κατηγορίες: Άνθρωποι στην Επιστήμη, Μικροσκοπικές εικόνες, Μη-φωτογραφικά πολυμέσα, Σύνολα εικόνων και Γενική κατηγορία.
Παρακάτω βρίσκονται παραδείγματα των εικόνων και πολυμέσων που αναμένονται για κάθε κατηγορία:

Άνθρωποι στην Επιστήμη
Επιστήμονες στον φυσικό τους χώρο.
Μικροσκοπικές εικόνες
Οπτικές, ηλεκτρονικές, και εικόνες μικροσκοπικής σάρωσης ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία
Μη-φωτογραφικά πολυμέσα
Αρχεία ήχου και βίντεο, εικόνες που παράγονται από υπολογιστές κλπ.
Σύνολα εικόνων
2-10 εικόνες που συνδέονται θεματικά και υποβάλλονται ως σύνολο.

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο παραδείγματα: ανάπτυξη του Oncorhynchus mykiss ή μικρογραφίες ηλεκτρονικής σάρωσης των τριχωμάτων Arabidopsis thaliana.

Γενική κατηγορία
Όλες οι υπόλοιπες πηγαίνουν σε αυτήν την κατηγορία από την αρχαιολογία έως τη ζωολογία και από την ηφαιστειολογία έως την αστρονομία.