Παράταση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

Λόγω μη αναμενόμενων επιπλοκών στην παράδοση του Jury tool από τον προγραμματιστή του, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το ελληνικό τμήμα του διαγωνισμού ευρωπαϊκής επιστημονικής φωτογραφίας δεν θα γίνει όπως είχε προγραμματιστεί έως το τέλος του Δεκεμβρίου. Ζητούμε την κατανόηση των συμμετεχόντων, των κριτών και της κοινότητας για την αναμονή. 

Θα επανέλθουμε με  νεότερη ανακοίνωση.

Η οργανωτική ομάδα